Composite Sao Đỏ xin giới thiệu kích thước nắp hố ga, song thoát nước tiêu chuẩn mà các đơn vị thi công cần nắm rõ. Vậy kích thước nắp hố ga tiêu chuẩn là bao nhiêu ? Mời bạn đón xem

 • 1 Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nắp hố ga và song chắn rác dùng trong xây dựng các công trình thoát nước.
  Kích thước nắp hố ga tiêu chuẩn

  2 Tài liệu viện dẫn

  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông- Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

  TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn.

  TCVN 1651-3:2008, Thép cốt bê tông- Phần 3: Lưới thép hàn.

  TCVN 2361:1989, Gang đúc – Yêu cầu kỹ thuật.

  TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

  TCVN 3114:1993, Bê tông nặng -Phương pháp xác định độ mài mòn.

  TCVN 3118:1993, Bê tông nặng -Phương pháp xác định cường độ nén.

  TCVN 5709:2009, Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

  TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bêtông và sản xuất lưới thép làm cốt.

  TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông nặng -Xác định cường độ kéo nhổ.

  TCVN 10333-1:2014, Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi.

  TCVN 10333-2:2014, Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn- Phần 2: Giếng thăm hình hộp.

  ASTM D 695, Test method forcompressive properties of rigid plastics (Phương pháp xác định cường độ chịunén của nhựa cứng). ASTM D 790, Testmethod for flexural propertiesof unreinforced andreinforcedplastics and electricalinsulating materials (Phương pháp xác định cường độ chịu uốn của nhựa có cốt hoặc không có cốt và vật liệu cách điện).

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Lên đầu trang