Tải trọng H30-XB80 là gì ? Sao Đỏ thông tin tới quý khách

Tải trọng H30 không phải là chỉ duy nhất 1 xe mà là đoàn xe không giới hạn(mỗi xe có 3 trục lần lượt 6,12,12T).Khi tính toán bạn cần biết khoảng cách các trục xe,khoảng cách các bánh xe trong 1 trục cũng như khoảng cách giữa xe này với xe kia; Đối chiếu với kết cấu của mình để xếp xe cho hợp lý.

 • - Ký hiệu H30-XB80 chính là tải trọng tính toán và tải trọng kiểm toán (khi áp dụng quy trình 18-79)

  Tải trọng H30 không phải là chỉ duy nhất 1 xe mà là đoàn xe không giới hạn (mỗi xe có 3 trục lần lượt 6,12,12T). Khi tính toán bạn cần biết khoảng cách các trục xe,khoảng cách các bánh xe trong 1 trục cũng như khoảng cách giữa xe này với xe kia; Đối chiếu với kết cấu của mình để xếp xe cho hợp lý.

  - Theo QT 18-79 khi bạn tính toán với tải trọng H30 phải kiểm toán lại với xe XB80. Xe XB80 là xe có trọng lượng 80T gòm 4 trục xe, mỗi trục xe cách nhau 1.2m nặng 20T (nó là xe bánh lốp chứ không phải xe bánh xích như các bạn đã nói ở trên). Khi tính toán tải trọng H30 bạn phải nhân với hệ số xung kích (1+W) còn khi kiểm toán bạn không nhân với hệ số đó.

  Có thể khẳng định rằng, không thể lấy trị số tải trọng của xe thiết kế hay của xe nặng nhất trong đoàn xe thiết kế được qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế để qui định hoặc cắm biển hạn chế tải trọng khai thác đối với công trình cầu đường bộ.

  Có thể khẳng định rằng, không thể lấy trị số tải trọng của xe thiết kế hay của xe nặng nhất trong đoàn xe thiết kế được qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế để qui định hoặc cắm biển hạn chế tải trọng khai thác đối với công trình cầu đường bộ.

   

  Vẫn có nhiều người cho rằng cầu được tính toán thiết kế với xe thiết kế có tải trọng bao nhiêu thì sẽ được qui định tải trọng khai thác tối đa là bấy nhiêu. Cụ thể là các cầu ở nước ta nếu được thiết kế với tải trọng thiết kế H30, H13 hay H10 theo tiêu chuẩn 22TCN 18-79 thì tải trọng tối đa của xe được phép đi qua cầu tương ứng được họ quan niệm một cách đơn giản là xe hay đoàn xe 30 tấn, 13 tấn hoặc 10 tấn. Quan niệm như vậy là không đúng. Xin được trích dẫn tiêu chuẩn thiết kế cầu của úc (Austroads: Bridge Design Code 1992) để làm rõ bản chất của tải trọng thiết kế cầu. Điều 2.3. Hoạt tải của tiêu chuẩn này cho thấy như sau: “Hoạt tải là tải trọng của dòng xe (các xe đơn chiếc hoặc đoàn xe) hoặc của người đi bộ. Trị số và cách bố trí tải trọng theo danh nghĩa, mang tính chất lí thuyết được qui định trong tiêu chuẩn sẽ tạo nên các hiệu ứng trong kết cấu tương đương với các hiệu ứng do các xe đơn chiếc hoặc đoàn xe trong thực tế tạo ra”.

 • Tải trọng H30-XB80 là gì ? Sao Đỏ thông tin tới quý khách khái niệm để thuận tiện trong việc lựa chọn sản phẩm

 • Tải trọng H30-XB80 là gì ? Sao Đỏ thông tin tới quý khách những thông tin bổ ích liên quan tới sản phẩm Composite

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Lên đầu trang